Подарунковий сертифiкат

   Терміни та визначення:
 «Благодійність» -розділ на сайті Програми лояльності EVA МОЗАЇКА, Для розміщення інформації про Благодійний проект на сайті charity.mozayka.com.ua, в якому розміщена інформація про благодійні проекти, який знаходиться за електронною адресою charity.mozayka.com.ua/, де учасники ПЛ «ЕVA МОЗАЇКА» можуть надати благодійну допомогу, шляхом списання бонусів.  «Благодійний проект» - проект, який є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Благодійних організацій, через які здійснюється допомога.
 «Благодійна діяльність» - добровільна діяльність благодійних організацій, яка не передбачає отримання прибутку від цієї діяльності.
 «Оператор благодійної допомоги» (далі Оператор Допомоги) - неприбуткова організація, в тому числі благодійний фонд або благодійна організація, створені у порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» для проведення благодійної діяльності; громадська організація, створена з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності.
 «Благодійники» - фізичні особи, які є учасниками Програми лояльності «EVA МОЗАЇКА», які здійснюють благодійну діяльність в інтересах одержувачів благодійної допомоги.
 «Одержувачі благодійної допомоги» - фізичні та юридичні особи, які потребують і отримують благодійну допомогу.
1. Брати участь у проекті Благодійність «EVA МОЗАЇКА» можуть тільки учасники Програми.
2. Для отримання можливості надати благодійну допомогу, шляхом списання бонусів Учаснику Програми необхідно авторизуватись.
3. Для розміщення інформації про Благодійний проект на сайті https://charity.mozayka.com.ua/, Благодійній організації необхідно укласти відповідний Договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «РУШ».
4. Всі зібрані кошти передаються Одержувачам благодійної допомоги шляхом перерахування коштів Благодійним організаціям, згідно укладених Договорів.
5. Оператором (Товариством з обмеженою відповідальністю «РУШ» - особа, яка є власником Програми, володіє винятковими правами управління, розвитку та її реалізації) здійснюється тільки передача зібраних коштів. Виключно на період з 20.02.2017 по 31.12.2017 року включно, ТОВ «РУШ»  має право на свій розгляд подвоїти кількість коштів, які передаються Операторам благодійної допомоги. За використання коштів несе відповідальність Оператор благодійної допомоги, через яку здійснюється така допомога.
6. Бонуси, які були списані на рахунок Благодійного проекту, не підлягають поверненню на рахунок Учасника Програми.
7. Період збору коштів зазначений у розділі детального опису Благодійного проекту.


  Офіційні правила участі в рекламній акції «Orange Days*»

*Українською мовою «Оранж Дейз»
1. Організатором та виконавцем Рекламної акції «Orange Days» (далі – Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю “РУШ” (ЄДРПОУ 32007740) (далі – “Організатор”). 1.1. Слоган Акції «Купуй та допомагай дітям!»
2. Умови Акції:
2.1. Акція проводиться в усіх магазинах торгівельної мережі EVA ТОВ «РУШ» на території України (далі – «Місця проведення Акції») в період з 16.11.2019 до 19.11.2019 року включно (далі – «Період проведення Рекламної акції»)
2.2. Умови Акції розповсюджуються лише на товари, позначені акційними цінниками «Orange Days». Перелік Товарів, що беруть участь у Акції, наводиться у додатку №1 до цих Правил і є його невід’ємною частиною (далі – “Акційні товари”).
2.3. У будь-якому випадку, в Акції не беруть участь товари, які беруть участь в інших акціях, економіях, в т.ч. пов’язаних із зниженням ціни або в акціях з отриманням подарунку за покупку, в акціях, які зазначені в ціновому каталозі «EVA», що діє з 31.10.2019 по 20.11.2019.
Знижки за цією Акцією не підсумовуються і не поглинають будь-які інші знижки, економії, тощо які передбачені будь-якими іншими акціями, окрім зазначених у п. 2.3.1. цих Правил.
Якщо на товар за умовами інших акцій передбачено надання знижки чи економії, то застосовується та знижка чи економія, яка передбачена правилами інших акцій, і в цьому випадку на такий товар знижка за цією Акцією не застосовується.
2.4. Діючі програми лояльності ТОВ «РУШ» розповсюджуються на умови цієї Акції.
- Умови Рекламної акції «Купон Знижка 25 грн.» розповсюджуються при придбанні Товару за цією Акцією та підсумовуються зі знижками за цією Акцією.
Якщо на товар за умовами інших акцій передбачено надання знижки чи економії, то застосовується та знижка чи економія, яка передбачена правилами інших акцій, і в цьому випадку на такий товар знижка за цією Акцією не застосовується.
2.5. Кількість Акційних товарів обмежена. Зображення Акційного товару на рекламних матеріалах може відрізнятись від зображення продукції у магазині. Організатор залишає за собою право забезпечити наявність Акційного товару не в усіх магазинах «EVA».
2.6. Учасниками Акції можуть стати особи (громадяни України, правоздатні фізичні особи, які набули повної цивільної дієздатності у зв'язку із досягненням 18 років або на інших підставах відповідно до норм чинного законодавства України, безумовно погодилась із зазначеними Правилами, у яких відсутні будь-які обмеження щодо участі у Акції та які підтвердили свою участь в ній та були схвалені Організатором у якості Учасника на період дії Акції) які здійснюють покупку Акційних товарів в Місцях проведення Акції протягом періоду проведення Акції.
2.6.1. Організатор має право на власний розсуд, у односторонньому порядку, без жодних негативних для себе наслідків, без пояснення причини на будь-якій стадії відмовити споживачу або Учаснику Акції в участі у цій Акції.
Під Організатором у цьому випадку мається на увазі персонал відповідного магазину «EVA». 2.6.2. . Учасник має право взяти участь в Акції необмежену кількість разів.
2.7. Учасники Акції отримають право придбати Акційний товар зі знижкою, зазначеною на акційному ціннику відповідного Акційного товару. Розмір знижки, що може бути надана Учаснику за цією Акцією до 50% від звичайної ціни реалізації, яка зазначена на ціннику Акційного товару.
2.8 Знижка за цією Акцією не може бути переведена у грошові одиниці або компенсована видачею грошових коштів, тощо. За одним чеком можливо використати вказану знижку тільки один раз.
2.9. Розмір знижки на кожну асортиментну одиницю Акційного товару встановлюється Організатором самостійно та визначається на відповідному ціннику Акційного товару.
2.10. Вказана знижка розповсюджується виключно на Акційні товари.
2.11.Знижки за цією Акцією не можуть бути переведені у грошові одиниці або компенсовані видачею грошових коштів і використовуються тільки в порядку п. 2.9. цих Правил 3. ВАЖЛИВО: : Після завершення Акції Організатор перераховує частину коштів від суми, отриманої від продажу Акційних товарів, в якості благодійної допомоги новонародженим дітям. Отримувач такої благодійної допомоги: «Благодійний фонд «КОЛО». Звіт про суму перерахованих коштів буде опубліковано на веб-сайті https://eva.ua (або https://charity.mozayka.com.ua) в мережі інтернет.
4. Інші положення
4.1. Ці правила є єдиними і офіційними (затвердженими) правилами ТОВ «РУШ» стосовно порядку та умов проведення Акції.
4.2. Беручи участь в Акції тим самим Учасник Акції підтверджує, що є правоздатною особою, не має обмежень щодо участі у Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і надає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. умов, порядку та строків проведення Акції та інше) вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
4.3. Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється продавцями-консультантами у магазинах «EVA», у Куточку споживача кожного магазину «EVA», що бере участь у Акції, на веб-сайті https://eva.ua/ua/promotion (або https://charity.mozayka.com.ua), або за телефоном гарячої лінії 0 800 303 700. Всі дзвінки за вказаним номером зі стаціонарних телефонів та всі дзвінки з мобільних мереж у межах України безкоштовні.
4.4. Організатор має право у будь-який час скасувати (повністю або частково) Акцію, внести зміни до цих Правил. Про скасування або внесення змін до Акції ( Правил акції) Організатор повідомляє шляхом розміщення відповідної інформації і Правил у зміненій редакції на веб-сайті https://eva.ua (або https://charity.mozayka.com.ua) в мережі інтернет.
4.5. Ці Правила (з урахуванням всіх змін і доповнень) разом з усіма додатками до них (якщо такі є) є власністю Організатора. Будь-яке використання і/або розповсюдження цих Правил (у цілому або частково) з будь-якою метою без письмової згоди Організатора забороняється.
4.6. Організатор не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, зокрема, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, терористичні акти, зміни у чинному законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
4.7. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори/листування або інші контакти з Учасниками Акції.
4.8. Всі суперечки за цією Акцією вирішуються представниками Організатора в Місцях проведення Акції (персоналом відповідного магазину) в односторонньому порядку та оскарженню не підлягають.
4.9. Адреса Організатора для листування: Департамент маркетингу ТОВ «РУШ», пр.Поля, 104 А, м. Дніпро, 49055; тел.: 056-787-34-25.
Додатки: Додаток №1 – перелік акційних товарів.

Правила використання Подарункових сертифікатів

Подарунковий сертифікат - еквівалент грошової суми (50, 100 і 250 гривень). Подарунковий сертифікат - є підтвердженням внесення авансового платежу і дає його власникові право на придбання товару в лінії магазинів EVA на суму, еквівалентну номіналу Подарункового сертифіката і в межах терміну його дії.

ПЕРЕВIРКА ТЕРМIНУ ДII СЕРТИФIКАТУ

ПЕРЕВIРИТИ СЕРТИФIКАТ